waarneming

Waterstraat

archeologisch element
ID
981029
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981029

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek bracht in totaal 29 sporen aan het licht, waarvan één paalspoor, zes kuilen, twee greppels, vier ploegsporen, drie natuurlijke sporen en 13 verstoringen. Deze sporen zijn allemaal te dateren in de nieuwste tijd. Ze zijn te relateren aan de recente bebouwing en aan landindeling. Verder bleek het onderzoeksgebied dusdanig verstoord dat de kans op relevante archeologische sporen klein is.


Auteurs :  All-Archeo bvba
Datum  : 16-02-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waterstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981029 (Geraadpleegd op 13-06-2021)