waarneming

Waterstraat

archeologisch element
ID
981029
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981029

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7300
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een geplande woonverkaveling werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Dit onderzoek bracht in totaal 29 sporen aan het licht, waarvan één paalspoor, zes kuilen, twee greppels, vier ploegsporen, drie natuurlijke sporen en 13 verstoringen. Deze sporen zijn allemaal te dateren in de nieuwste tijd. Ze zijn te relateren aan de recente bebouwing en aan landindeling. Verder bleek het onderzoeksgebied dusdanig verstoord dat de kans op relevante archeologische sporen klein is.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Waterstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981029 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.