waarneming

Plantin Moretus 102

archeologisch element
ID
981030
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981030

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een nieuw winkelpand, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Het project werd opgedeeld in 2 fasen. Een eerste fase omvatte het proefsleuvenonderzoek in de huidige parkingzone. Dit onderzoek maakte duidelijk dat de bodem binnen het onderzoeksgebied zwaar verstoord is geraakt door verschillende bouw- en graafwerkzaamheden. Op basis van de materialen waaruit muren, afvalbakken, riolen en vloeren zijn opgebouwd kunnen deze werkzaamheden allemaal gedateerd worden in de sub-recente en recente periode. Verder onderzoek van archiefbronnen en kaarten, uitgevoerd na het proefsleuvenonderzoek, heeft aangetoond dat deze bebouwing vanaf het einde van de 19de eeuw werd opgetrokken en dat deze gelinkt kan worden aan een brouwerij, de “Brasserie Anversoise”, opgericht omstreeks 1860. Het vondstmateriaal vertegenwoordigt qua datering een vrij homogeen ensemble. Het dateert in de sub-recente periode 19de -begin 20ste eeuw en kan gelinkt worden aan de brouwerij. De zone die in fase 2 onderzocht zou worden betrof eveneens gronden die tot de brouwerij behoorden en wellicht danig verstoord zouden zijn. 


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 16-02-2021

19de-eeuwse brouwerij

Datering: tweede helft 19de eeuw
Typologie: muurresten
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het proefsleuvenonderzoek kwamen resten van de voormalige brouwerij Brasserie Anversoise, gesticht ca 1860, aan het licht.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Plantin Moretus 102 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981030 (Geraadpleegd op 18-06-2021)