waarneming

Bommelsdreef

archeologisch element
ID
981036
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981036

Beschrijving

Tijdens het vooronderzoek met ingreep in de bodem zijn antropogene sporen aangetroffen: het betreft voornamelijk greppels van een vermoedelijk recente oorsprong. Het proefsleuvenonderzoek te Lembeke Bommelsdreef leverde geen archeologisch relevante sporen op. 


Auteurs :  J. Verrijckt bvba
Datum  : 18-02-2021

Greppels

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bommelsdreef [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981036 (Geraadpleegd op 19-06-2021)