waarneming

Kasteellei 69

archeologisch element
ID
981037
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981037

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7252
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een nieuwe woning, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd op een geselecteerd deel van het perceel. Het onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek gevolgd door een proefsleuvenonderzoek. In totaal werden 3 landschappelijke boringen geplaatst verspreid over het terrein. Deze boringen overal een beploegd akkerdek (Aap) gevolgd door een C-horizont (Cg). Het bodemtype betreft matig nat zand. Het ontbreken van een podzol-horizont verkleint de kans op de aanwezigheid van een steentijdsite. Daarom werd meteen overgegaan tot een proefsleuvenonderzoek. Er werden 25 sporen geregistreerd, waarvan vijf kuilen, twee greppels, een ploegspoor, een verstoring en 16 natuurlijke sporen. De sporen bevonden zich op een diepte van ca. 55 tot 60 cm onder het maaiveld. De sporen komen verspreid over het terrein voor. Alle antropogene sporen zijn gedateerd in de nieuwe tot nieuwste tijd en worden in verband gebracht met verschillende fasen van tuinaanleg die aan de hand van historische kaarten te volgen zijn vanaf de 18de eeuw. Er zijn geen vondsten geregistreerd. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: All-Archeo bv

Tuinaanleg nieuwe tot nieuwste tijd

Datering: 18de eeuw, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, ploegsporen
Context: archeologische sporen en uitgravingen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
5 kuilen, 2 greppels, een ploegspoor, een verstoring en een aantal sporen die mogelijk als plantkuilen te interpreteren zijn, zijn in verband te brengen met de verschillende fasen van tuinaanleg die op de historische kaarten te volgen zijn vanaf de 18de eeuw.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kasteellei 69 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981037 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.