waarneming

Turnhoutsebaan 117-119 Oostmalle

archeologisch element
ID
981040
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981040

Beschrijving

Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor werken met een bodemingreep werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Vooral door recent diepploegen kon de gekarteerde plaggenbodem nergens meer worden aangetroffen en ook van de horizonten van de podzolbodem die zich daaronder nog kon bevinden werd vrijwel niets meer in situ teruggevonden. De afwezigheid van archeologisch relevante sporen en de algemene hoge verstoringsgraad van het onderzoeksgebied leidt tot een lage verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed. Vrijwel alle aangetroffen sporen werden gevormd bij grondbewerking of grondgebruik in de 20ste of 21ste eeuw. 


Auteurs :  Fodio bvba
Datum  : 18-02-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Turnhoutsebaan 117-119 Oostmalle [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981040 (Geraadpleegd op 22-06-2021)