waarneming

Vaartstraat

archeologisch element
ID
981047
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981047

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7264
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek. Er werden vier landschappelijke boringen uitgevoerd die allemaal een matige natte tot natte zandbodem vertoonden. Buiten enkele verstoringen werd over het terrein een AC-bodemprofiel aangetroffen. Er waren geen indicaties voor de aanwezigheid van een steentijdsite zodat onmiddellijk overgegaan werd tot een proefsleuvenonderzoek. In totaal is er één spoornummer uitgedeeld. Het spoor bleek na coupe te gaan om een natuurlijke verstoring. Verder werden verspreid over het terrein verschillende verstoringen aangetroffen. Deze verstoringen konden op basis van de zeer losse, donkere en humeuze vulling, alsook de inmenging van plastic, leidingen, mazouttank, etc. als recent geïnterpreteerd worden. Vermoedelijk houden deze verband met de woningen langsheen de Vaartstraat. Uit een luchtfoto van 1971 was er tevens een gebouw aanwezig in het noordelijke gedeelte van het plangebied. Er werden zowel bij de aanleg van de vlakken, registratie van de profielen en sporen geen vondsten aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Vaartstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981047 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.