waarneming

Ruggeveldstraat

archeologisch element
ID
981058
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981058

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sloop van bestaande gebouwen en nieuwe werken met bodemingreep, werd het plangebied onderworpen aan een proefsleuvenonderzoek na de sloop van de bestaande bebouwing. In de proefsleuven en kijkvensters werden geen archeologisch relevante grondsporen aangetroffen. Daarnaast werden diverse verstoringen van recente datum geregistreerd. Er zijn geen vondsten aangetroffen. 


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 23-02-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ruggeveldstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981058 (Geraadpleegd op 25-06-2021)