waarneming

Vorselaarsebaan

archeologisch element
ID
981059
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981059

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor werken met een bodemingreep, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd binnen het plangebied, bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. Wel konden diverse recente verstoringen waargenomen worden te linken aan de voormalige bebouwing (nutsleidingen, puinkuilen, …). Op de onverstoorde delen geen archeologische sporen aanwezig zijn. Er werden geen vondsten aangetroffen en er gebeurde geen staalname. 


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vorselaarsebaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981059 (Geraadpleegd op )