waarneming

Weefstraat

archeologisch element
ID
981063
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981063

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van een politiekantoor met onder- en bovengrondse parking en de aanleg van groenzones werd een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem uitgevoerd.

Op het terrein werden minstens 2 ploeglagen waargenomen. Een bovenste ploeglaag van ongeveer 35 cm dik. Onder deze antropogene ophoging bevond zich een oudere ploeglaag.
Drie opgevulde grachten en enkele greppels met een scherpe aflijning bevatten fragmenten van laatmiddeleeuws aardewerk. Deze grachten en greppels kwamen verspreid voor op het terrein. Ze hadden voornamelijk een noodroost-zuidwest oriƫntatie.
De archeologen troffen hetzelfde type laatmiddeleeuws aardewerk ook aan in een aantal kuilen. Deze hadden net als de grachten een scherpe aflijning en een komvormige bodem. Hun gemiddelde diepte bedroeg 35 cm. De kuilen kwamen voornamelijk voor in de zuidoostelijke zone.
Op de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden door graaf de Ferraris (ca. 1777) is in het noorden van het projectgebied een gebouw te zien. Sporen hiervan werden mogelijk terug gevonden in de vorm van een omvangrijk spoor met daarin fragmenten van laatmiddeleeuws aardewerk en omgeven door een aantal greppels en grachten. Dit spoor werd niet verder onderzocht.


Bron     : DINGENS, L., 2020: Nota: Resultaten van het archeologisch vooronderzoek aan de Weefstraat in Nazareth, Studiebureau Archeologie bvba, Tienen.
Auteurs :  Brion, Marc, Dingens, Lawrence
Datum  : 23-02-2021

Ophogingslaag

Typologie: bodems met sterke menselijke invloed, ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een oudere ploeglaag was afgedekt met een antropogene ophoging.

Bewoningssporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: gebouwplattegronden, grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Op het gehele terrein zijn sporen van agrarische activiteiten en bewoning aanwezig uit de late middeleeuwen. De bewoningssporen, greppels en grachten bevatten fragmenten van laatmiddeleeuws roodgebakken aardewerk. Op basis van de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden door graaf de Ferraris (1777) wordt verondersteld dat deze agrarische activiteiten en bewoning bleef bestaan tot in de nieuwe tijden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Weefstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981063 (Geraadpleegd op 25-06-2021)