waarneming

Brugge Sint-Annarei 17

archeologisch element
ID
981065
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981065

Beschrijving

Naar aanleiding van het verbouwen van een woning werd aan de Sint-Annarei een proefputtenonderzoek uitgevoerd.

Hierbij werden drie proefputten en vier proefsleuven aangelegd. Er werden hierin sporen aangetroffen van ophogingspakketten vanaf de 13e eeuw en sporen die wijzen op bewoningsactiviteit binnen het plangebied.


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Kuil

Datering: 16de eeuw
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werd één kalkrijk spoor aangetroffen dat in het begin van de 16de eeuw gedateerd kon worden. Deze wordt voorlopig gelinkt aan een ambacht, maar de exacte functie is niet gekend.

Loopvlak

Datering: late middeleeuwen
Typologie: cultuurlagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
in twee proefputten werd een groengrijze, fosfaatrijke laag aangetroffen. Deze werd geïnterpreteerd als een cultuurlaag of een loopvlak. Op basis van het aangetroffen materiaal kon deze in de late middeleeuwen gedateerd worden.

Muurresten

Datering: late middeleeuwen
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De oudste aangetroffen bakstenen structuur werd aangetroffen in proefput 4. De fundering hiervan was opgebouwd in de zogenaamde Brugse 'moefen'. De functie van deze structuur kon niet achterhaald worden.
Daarnaast werden nog enkele muurrestanten aangetroffen die in de late middeleeuwen gedateerd kunnen worden. De bakstenen meten 21x10x5 cm.

Ophogingspakketten

Datering: 13de eeuw
Typologie: ophogingslagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In verschillende werkputten werden resten aangetroffen van ophogingspakketten die in verband gebracht kunnen worden met het bouwrijp maken van het terrein. Op basis van het aangetroffen materiaal konden deze in de 13de eeuw gesitueerd worden.

Recente resten

Datering: nieuwste tijd
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er werden verder ook nog enkele funderingsresten en een vloerniveau aangetroffen die in de 18de-19de eeuw en in de 19de-20ste eeuw gedateerd kunnen worden.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Brugge Sint-Annarei 17 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981065 (Geraadpleegd op )