waarneming

Emiel Becquaertlaan

archeologisch element
ID
981067
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981067

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de sloop van gebouwen en de inplanting van sociale woningen, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Verspreid over het terrein werden verscheidene verstoringen aangetroffen. Deze verstoringen konden op basis van de zeer losse, donkere en humeuze vulling, alsook de inmenging van stenen, plastic en gasleiding etc… als recent geïnterpreteerd worden. Er zijn geen vondsten aangetroffen. 


Auteurs :  auteur niet publiek
Datum  : 24-02-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Emiel Becquaertlaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981067 (Geraadpleegd op 11-05-2021)