waarneming

Boschberg

archeologisch element
ID
981068
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981068

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling met wegenis, werd binnen het projectgebied een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn 21 sporen geregistreerd: 3 natuurlijke sporen, 15 sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd waaronder greppels, paalsporen en kuilen waarin soms recenter materiaal (oxyderend gebakken aardewerk met loodglazuur, steengoed en majolica) teruggevonden werd. Verder zijn nog 3 kuilen uit de metaaltijden te vermelden die aangetroffen werden aan de zuidkant van het projectgebied. In twee van de kuilen werd handgevormd aardewerk teruggevonden. Tot slot werd een groot aantal verstoringen geregistreerd aan de noordzijde van het terrein. Sommige van deze verstoringen lijken in relatie te staan tot de voorloper van de huidige Deliestraat zoals zichtbaar op de historische kaarten. De aanwezigheid van 3 kuilen uit de metaaltijden suggereert de aanwezigheid van een archeologische site uit de metaaltijden. Op basis van de proefsleuven lijkt het er echter op dat de site west-, oost- of zuidwaarts te situeren valt, dus buiten het projectgebied. 


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

Metaaltijden

Datering: metaaltijden
Typologie: kuilen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Drie kuilen aan de zuidrand van het projectgebied. Twee ervan bevatten kleine wandscherven handgevormd aardewerk die in de metaaltijden te daterenzijn.

Middeleeuwen

Datering: middeleeuwen
Typologie: vaatwerk
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee vlakvondsten uit de ploeglaag: scherven grijs gedraaid en reducerend gebakken aardewerk.

Nieuwe en nieuwste tijd

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen, vaatwerk
Context: archeologische objecten, archeologische sporen en uitgravingen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Meerdere sporen o.a. een cluster van paalkuilen waarin geen structuur te herkennen was. Sommige sporen bevatten aardewerk vondsten waaronder oxyderende gebakken aardewerk met loodglazuur al dan niet met slibversiering, majolica en steengoed.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boschberg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981068 (Geraadpleegd op )