waarneming

Herselt Dorp - Wolfsdonksesteenweg

archeologisch element
ID
981069
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981069

Beschrijving

Proefsleuvenonderzoek op de hoek van Dorp en Wolfsdonksesteenweg. In totaal zijn zes proefsleuven aangelegd, 20 sporen werden geregistreerd. Het terrein is deels verstoord, het centrale en zuidelijke deel bevat een site uit de metaaltijden en enkele vermoedelijk middeleeuwse sporen. 


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Historisch en Archeologisch Advies, Studies en Toegepast onderzoek (HAAST BVBA)

Crematiegraf

Datering: middenijzertijd, vroege ijzertijd
Typologie: crematiegraven
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een verstoorde grafcontext met crematieresten en 44 scherven aardewerk. Een deel ervan behoort tot één en hetzelfde recipiënt met opstaande rand, bolle buik en platte bodem. Dit graf lijkt omgeven te worden door een greppel, verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Greppels

Datering: middeleeuwen
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een aantal greppels waarvan een deel in het verlengde van elkaar ligt. Ze zijn op dit ogenblik moeilijk te dateren, men veronderstelt een datering in de middeleeuwen of ouder.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Herselt Dorp - Wolfsdonksesteenweg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981069 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.