waarneming

Patersvat

archeologisch element
ID
981071
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981071

Beschrijving

Naar aanleiding van de bouw van assistentiewoningen en een ondergrondse parking werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Hierbij werd 1 proefsleuf aangelegd in twee vlakken. In de proefsleuf werden resten van de laatmiddeleeuwse stadsgracht en de 17de-18de-eeuwse vestingsgracht herkend, alsook een Duitse loopgraaf uit WO I.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: BAAC Vlaanderen bvba

Eerste Wereldoorlog

Datering: WO I
Typologie: loopgraven
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Dwars op de proefsleuf werd een loopgraaf aangetroffen. Deze was grotendeels uitgebroken, maar een deel van de beschoeiing was nog bewaard. Het leek er op dat het hier om een A-frame ging, vermoedelijk waren de bewaarde planken de resten van een afwateringskanaal onder de effectieve vloer.
Op basis van trench maps gaat het vermoedelijk om een Duitse "fighting trench" die in de reeds gedempte vestingsgracht werd aangelegd.

Sporen van de stadsversterking

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: grachten (verdedigingselementen)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Zowel van de laatmiddeleeuwse stadsgracht als van de 17de-18de-eeuwse vestingsgracht werden enkel dempingslagen aangetroffen.
De laatmiddeleeuwse stadsgracht was minstens zes meter breed, hierna werd deze oversneden door de vestingsgracht. In de dempingslagen werd voornamelijk laatmiddeleeuws aardewerk aangetroffen, de stadsgracht werd vermoedelijk echter niet in deze periode gedicht. Waarschijnlijker is het dat deze deels met laatmiddeleeuwse lagen of met een deel van de laatmiddeleeuwse stadswal gedicht werd. De onderkant van de greppel kon niet bereikt worden, maar ligt dieper dan vijf meter onder het maaiveld.
De 17de-18de-eeuwse vestingsgracht werd in de reeds gedempte laatmiddeleeuwse stadsgracht uitgegraven. Deze was minstens 37 meter breed, maar lag deels buiten het plangebied. Hierdoor kon de volledige breedte niet bepaald worden. Ook deze lag tot zeker vijf meter onder het maaiveld, maar de onderkant kon niet bereikt worden.

Nadat de versterkingen in onbruik geraakten, werd het terrein opgehoogd en genivelleerd.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Patersvat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981071 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.