waarneming

Oosterzele Dorp 48-50

archeologisch element
ID
981073
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981073

Beschrijving

Ter hoogte van het projectgebied werden er sporen verwacht van een 17de-eeuws klooster. Door de niet begeleide sloop en nivellering van het terrein werden echter slechts 2 sporen waargenomen. Het betreft een 17de/18de-eeuws ophogingspakket en een uitbraakspoor uit de 19de-eeuwse kloosterfase.


Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  :

Ophogingspakket

Datering: 17de eeuw, 18de eeuw
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het ophogingspakket bevatte aardewerk en baksteenfragmenten en werd op de moederbodem aangebracht.

Uitbraakspoor

Datering: 19de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: gebouwen en structuren, kloosters
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het bakstenen puinspoor vormde de basis van een muurfundering die zich haaks op de voorgevel van het klooster bevond. Het staat aangegeven op de Atlas der Buurtwegen en is terug te brengen tot het 19de-eeuws klooster of tot de eerdere 17de-eeuwse bebouwing.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oosterzele Dorp 48-50 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981073 (Geraadpleegd op )