waarneming

Weynesbaan Rijmenam

archeologisch element
ID
981074
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981074

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7248
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Naar aanleiding van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de uitvoer van rioleringswerken, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd in verschillende zones waar werken met een bodemingreep gepland werden. Dit onderzoek bestond uit een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd in al deze zones, een verkennend archeologisch booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek in een van deze zones. De landschappelijke boringen in 4 zones toonden de aanwezigheid van een plaggenbodem. In andere zones is een lemig zandbodem met een A-(B)-C sequentie waargenomen en in één zone een lemige zandbodem met een A-C sequentie. In één zone werd overgegaan tot een verkennend archeologisch booronderzoek. Er zijn geen indicaties van een mogelijke steentijdsite teruggevonden. Daarna werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. De 4 proefsleuven en 2 kijkvensters waren archeologisch leeg. Er werden enkel natuurlijke sporen vastgesteld. Deze zone werd vrijgesteld van verder onderzoek. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: ABO NV

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Weynesbaan Rijmenam [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981074 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.