waarneming

Kleitkalseide

archeologisch element
ID
981077
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981077

Beschrijving

Naar aanleiding van de herinrichting van woning- en landbouwpercelen als woonzorgcentrum, werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd, bestaande uit een landschappelijk booronderzoek en een proefsleuvenonderzoek.

Bij het proefsleuvenonderzoek zijn een beperkt aantal (36) (vroeg)moderne grondsporen herkend. Het spoorcombinatiebestand bestaat voor 60% uit segmenten van vijf oost-west georiƫnteerde greppels verspreid over acht werkputten. Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen.


Auteurs :  GATE
Datum  : 25-02-2021

grondsporen

Datering: 18de eeuw
Typologie: greppels, kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleitkalseide [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981077 (Geraadpleegd op 25-06-2021)