waarneming

Slakkenstraat

archeologisch element
ID
981079
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981079

Beschrijving

In de ruime omgeving van het plangebied zijn tal van archeologische vindplaatsen en vondstmeldingen gekend, uit verscheidene perioden. Bijzondere aandacht diende bij huidig onderzoek besteed te worden aan de mogelijke aanwezigheid van een Romeinse heirbaan, traject Tongeren‐Nijmegen, die volgens onderzoek ergens in de (ruime) omgeving van het plangebied zou gelegen zijn.

Buiten recente verstoringen zijn tijdens het archeologisch onderzoek geen sporen geregistreerd. Vondstmateriaal is niet aangetroffen. Er is geen vindplaats aanwezig binnen het plangebied.


Auteurs :  VLAAMS ERFGOED CENTRUM bvba (VEC)
Datum  : 25-02-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Slakkenstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981079 (Geraadpleegd op 13-06-2021)