waarneming

Halenlei 7-25

archeologisch element
ID
981082
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981082

Beschrijving

Naar aanleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een woonverkaveling, werd binnen het projectgebied een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Dit toonde aan dat de oorspronkelijke podzolbodem nagenoeg volledig werd verstoord door het aanplanten van een sterbos in de loop van de 18de eeuw. Er werden geen oudere sporen aangetroffen. Het onderzoek kon de voorbereidingen voor de aanleg van het geometrisch parkbos nauwkeurig in beeld brengen. Daarbij hoorde de aanleg van dreven geflankeerd door grachten en de grootschalige grondverbetering van het voormalige heidelandschap. Het concept van het geometrisch sterbos past in de tijdsgeest van de 18de eeuw en volgt het concept van de formele Franse tuin. Verder bleek de verstoringsgraad van de bodem erg groot door de bouw- en sloopwerken van de 20ste-eeuwse verkaveling. Omdat geen oudere sporen aangetroffen werden en omdat de 18de-eeuwse inrichting van het sterbos voldoende in beeld werd gebracht, wordt geen kenniswinst verwacht bij verder archeologisch onderzoek. 


Auteurs :  Fodio bvba
Datum  : 25-02-2021

18de-eeuwse ontginning

Datering: 18de eeuw
Typologie: dreven, grachten (infrastructuur), spitsporen
Context: aanplanten, archeologische sporen en uitgravingen, sterrenbossen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
In de loop van de 18de eeuw werd een sterbos aangelegd op het terrein. Het terrein werd grondig voorbereid. In een eerste fase werden dubbele grachten gegraven die de dreven moesten flankeren. Bijkomend bakenden de grachten de zones af waarbinnen de grond moest worden verbeterd. Dit was een grootschalig project, waarbij de bodem over de volledige oppervlakte tussen de dreven met de spade diep werd omgezet. Daarbij werd de podzolbodem weggegraven en werden de verschillende bodemlagen vermengd. De verspitting gebeurde in stroken en hield rekening met de positie van de grachten van de dreven. Pas daarna werden de bomen aangeplant. De Ferrariskaart geeft rond 1770 een idee van de vorm van het bos dat zich als een kunstmatige rechthoek aftekent in de omringende heide.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Halenlei 7-25 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981082 (Geraadpleegd op 11-05-2021)