waarneming

Veldstraat

archeologisch element
ID
981089
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981089

Beschrijving

Naar aanleiding van de uitbreiding van een bestaand fruitbedrijf werd een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het proefsleuvenonderzoek heeft slechts een beperkt aantal sporen opgeleverd, waarvan bovendien de meerderheid als recent konden worden geïdentificeerd. Hiertegenover staat dat aan de noordelijke hoger gelegen rand van het plangebied een parallelle greppel en gracht werden aangetroffen met algemeen noordwest- zuidoost oriëntatie. Op basis van een coupe werd een lichtgrijze uitgeloogde opvulling geconstateerd die getuigt van enige ouderdom. Hoewel een aanzienlijk deel van deze gracht werd blootgelegd werden er echter geen vondsten ingezameld. Aldus kunnen geen concrete uitspraken worden gemaakt met betrekking tot de ouderdom van deze gracht en greppel.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: GATE

Grondsporen onbepaald

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Veldstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981089 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.