waarneming

Gent Kortrijksesteenweg 1078-1084

archeologisch element
ID
981093
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981093

Beschrijving

De zes kleine proefsleuven toonden een zeer sterke verstoring aan. Onmiddellijk op de C-horizont bevond zich namelijk een zandig, los ophogingspakket van 2 tot 2,5m dikte. De C was afgetopt. Het noordelijk deel van het terrein behoeft nog verdere evaluatie. 


Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  :

21ste-eeuwse ophoging

Datering: 21ste eeuw
Typologie: ophogingslagen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De ophoging bestaat uit matig grof zand en bijmenging van beton en baksteen. Onderaan kan de ophoging uit zand bestaan.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gent Kortrijksesteenweg 1078-1084 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981093 (Geraadpleegd op )