waarneming

Lochristi Ommegangstraat

archeologisch element
ID
981106
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981106

Beschrijving

Uit het proefsleuvenonderzoek kwamen geen relevante archeologische sporen aan het licht. 5 recente drainagegreppels en een recente gracht waren de enige sporen. 


Bron     : ACKE B., BRACKE M. & WYNS G. 2020: Nota Lochristi Ommegangstraat, Moerbeke-Waas.
Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  : 26-02-2021

Recente sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De greppels bevonden zich evenwijdig met huidige percelering.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lochristi Ommegangstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981106 (Geraadpleegd op 25-06-2021)