waarneming

Lochristi Antwerpsesteenweg 6

archeologisch element
ID
981121
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981121

Beschrijving

In de sleuven en het kijkvenster werden met het proefsleuvenonderzoek in totaal 72 sporen aangesneden die alle een antropogene oorsprong kennen. Op basis van de scherpe vulling, textuur en vorm van de sporen kunnen alle sporen in de (sub)recente periode gedateerd worden. De aangetroffen sporen zijn weinig gebioturbeerd (0 tot 10%). Het opvallendst zijn de grote uitbraaksporen langsheen de straatkant, die deels te koppelen zijn aan de voormalige 19de-eeuwse bebouwing, gekend vanop enkele historische kaarten.


Auteurs :  Van Nuffel, Jana
Datum  :

Uitbraaksporen en waterput

Datering: nieuwste tijd, 19de eeuw
Typologie: funderingslagen, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er bevonden zich grote uitbraaksporen langs de straatkant en een met puin gevulde bakstenen waterput. Deze sporen konden gekoppeld worden aan de 19de-eeuwse bebouwing.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lochristi Antwerpsesteenweg 6 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981121 (Geraadpleegd op )