waarneming

Kleine Mechelsebaan

archeologisch element
ID
981122
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981122

Beschrijving

Er kwamen gedurende het onderzoek geen archeologische sporen aan het licht. Er werden eveneens geen archeologische vondsten ingezameld. Er was tijdens het proefsleuvenonderzoek extra aandacht voor prehistorische artefacten, maar deze werden eveneens niet aangetroffen. 


Auteurs :  ARON bvba
Datum  :

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kleine Mechelsebaan [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981122 (Geraadpleegd op )