waarneming

Lier Ros Beiaardstraat

archeologisch element
ID
981124
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981124

Beschrijving

Onder en langs de wegenis in de Ros Beiaardstraat kwamen archeologische resten uit de nieuwe en nieuwste tijd aan het licht. Het betreft twee menselijke kistgraven, een krengbegraving van een paard, kuilen en een greppel. Een zone waar historische bebouwing te verwachten was, bleek sterk verstoord te zijn. Er waren nog resten van een kelder, beerbakken en een goot bewaard, maar deze bleken allemaal eerder jong te zijn.


Auteurs :  Debruyne, Sofie
Datum  : 10-03-2021

Kuilen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Resten van historische bebouwing

Datering: nieuwste tijd
Typologie: beerputten, muurresten
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De zone waar historische bebouwing te verwachten was, bleek sterk verstoord te zijn. De structuren die nog bewaard waren, zijn eerder jong:
- 1 kelder
- 4 bakstenen beerbakken
- 1 bakstenen goot
- 1 veegpotje van roodbakkend aardewerk uit de 19de-20ste eeuw

Een paardengraf

Typologie: krengbegravingen
Materiaal: dierlijk bot
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een krengbegraving van een paard in een kuil. Het skelet was slecht bewaard.

Een greppel

Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een greppel van 80 cm breed en 20 cm diep. De functie is onduidelijk: mogelijk een perceelsafbakening, mogelijk gerelateerd aan een wegtracé.

Mensengraven

Datering: nieuwe tijd
Typologie: grafkuilen, individuele graven, kistgraven, mensengraven, munten
Materiaal: aardewerk, ijzer, koper, menselijk bot
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Twee inhumatiegraven met een duidelijk zichtbare aflijning van een houten kist. Een van de graven is onderzocht en bleek een volledig menselijk skelet te bevatten, dat zeer goed bewaard was. Op de linkeronderarm lag een koperen munt, met een vermoedelijke datering in de periode 1587 tot 1598. Overige vondsten uit het graf waren aardewerkfragmenten (o.a. een randfragment van een beker of kan in steengoed met zoutglazuur uit de 14de tot 16de eeuw) en kistnagels.

Los botmateriaal

Materiaal: dierlijk bot, menselijk bot
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lier Ros Beiaardstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981124 (Geraadpleegd op 19-06-2021)