waarneming

Kastanjeplein

archeologisch element
ID
981132
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981132

Beschrijving

Bij dit onderzoek kwamen sporen aan het licht van een meerperiodesite, waarvan de oudste sporen dateren uit de late bronstijd-vroege ijzertijd (1100-500 v.C.) tot de eerste helft midden ijzertijd (500-375v.C.). De oudste vondsten gaan echter terug tot in de steentijden. Zo werden twee vuursteenartefacten teruggevonden in de vulling van twee kuilen uit de late bronstijd-vroege ijzertijd tot de eerste helft van de midden ijzertijd.

De archeologische sporen wijzen op de aanwezigheid van een woonerf in het zuidelijke deel van het terrein. Het erf wordt in het noorden afgebakend door de een noordoost-zuidwest georiënteerde gracht en loopt vermoedelijk verder buiten de grenzen van het plangebied in oostelijke, zuidelijke en/of westelijke richting. Op basis van het aangetroffen aardewerk en de datering van een brokje houtskool uit een van de kuilen, kunnen de sporen gedateerd worden tussen de late bronstijd-vroege ijzertijd (ca. 1100-500 v.C.) en de eerste helft van de midden ijzertijd (ca. 500-375 v.C.).

Na opgave van het woonerf wordt het terrein enkele eeuwen verlaten tot het noordelijke deel ervan gedurende de late ijzertijd-vroeg-Romeinse periode (ca. 250 v.C.-70 n.C.) ingericht wordt voor funerair gebruik. Twee parallelle brandrestengraven getuigen hiervan. 14C-datering van een houtskoolfragment uit één van de graven plaatst ze preciezer rond ca. 100v.C. tot 60n.C.

Er werden binnen de opgravingszone geen sporen van middeleeuwse activiteiten teruggevonden. Het terrein raakt pas in de late 18de -19de eeuw opnieuw in gebruik. Hiervan getuigt een afvalkuil met fragmenten van hamerflessen. Het spoor kan vermoedelijk gerelateerd worden aan de toenmalige bebouwing van het terrein, net ten noordoosten van de opgravingszone.

De meest recente, archeologisch relevante sporen zijn drie bomkraters uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog. Het dorpscentrum van Petegem kreeg immers zowel aan het einde van de Eerste Wereldoorlog (november 1918) als gedurende de Tweede Wereldoorlog (mei 1940) te maken met zware oorlogsschade.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Late bronstijd-vroege ijzertijd

Datering: late bronstijd, vroege ijzertijd
Typologie: greppels, kuilen
Materiaal: aardewerk, houtskool
Gebeurtenis:

Late ijzertijd-vroeg Romeins

Datering: late ijzertijd (westen), Vroeg-Romeinse tijd
Typologie: brandrestengraven
Materiaal: houtskool
Gebeurtenis:

Nieuwe tijd

Datering: 19de eeuw, tweede helft 18de eeuw
Typologie: afvalkuilen
Materiaal: glas
Gebeurtenis:

Nieuwste tijd

Datering: 20ste eeuw
Gebeurtenis:

Steentijd

Datering: steentijd
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kastanjeplein [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981132 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.