waarneming

Bosch 144

archeologisch element
ID
981139
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981139

Beschrijving

De verkennende boringen leverden geen relevante artefacten en/of ecofacten op die wijzen op steentijdvindplaatsen. Er werden bij het proefsleuvenonderzoek geen archeologisch relevante sporen aangetroffen. In colluviumpakket 2 werden voornamelijk losse vondsten aangetroffen uit het neolithicum/bronstijd, de metaaltijden en de Romeinse periode. Er werden 2 ijzertijdfragmenten aangetroffen in de vulling van een natuurlijke kuil.


Auteurs :  Studiebureau Archeologie
Datum  : 08-03-2021

Losse vondsten

Datering: bronstijd, ijzertijd, neolithicum, Romeinse tijd
Typologie: archeologische objecten, vaatwerk, werktuigen
Materiaal: aardewerk, natuursteen, vuursteen, zandsteen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Een klein wandfragment handgevormd aardewerk, verschraald met brokjes verbrande vuursteen, een fragment van een afslag in vuursteen, een wrijf/klopsteen in rozerode, fijnkorrelige conglomeraat en een zwaar verbrande vuurstenen afslag dateren uit het Neolithicum/Bronstijd. Allen werden aangetroffen in colluviumpakket 2.
Uit de IJzertijd werden 13 fragmenten handgevormd aardewerk ingezameld, 11 in het colluviumpakket 2 en 2 in de vulling van een natuurlijke kuil S4. Er werd ook een fragment van een maalsteen in zandsteen ingezameld.
Uit de Romeinse periode dateren 2 wandfragmenten van grijs gedraaid aardewerk, ze zijn eveneens aangetroffen in colluviumpakket 2.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bosch 144 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981139 (Geraadpleegd op 22-06-2021)