waarneming

Ezelstraat Weylerkazerne zone 2

archeologisch element
ID
981140
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981140

Beschrijving

Naar aanleiding van de omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen binnen de voormalige Weylerkazerne in de Ezelstraat te Brugge werd in juni 2020 een werfbegeleiding uitgevoerd. Deze bestond erin de uitgraving van de kelderruimtes en gangen binnen de kazerne
archeologisch op te volgen en de nodige registraties te doen. Om de renovatie van de kazerne mogelijk te maken dienden de aanwezige vloerpakketten verwijderd te worden en een pakket van ca 85cm te worden uitgegraven.

Bij de uitvoering van de werfbegeleiding kwamen echter geen relevante sporen of structuren aan het licht. Enkel de op basis van enkele bodemprofielen kon worden geconcludeerd dat de bodemopbouw onder de kazerne een heel uniform beeld vertoonde. Er bleek namelijk een egaal ophogingspakket aanwezig dat kon worden gedateerd in de late middeleeuwen. Verder werden geen relevante bevindingen gedaan.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  :

Late middeleeuwen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: ophogingslagen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ezelstraat Weylerkazerne zone 2 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981140 (Geraadpleegd op )