waarneming

Teniersplaats

archeologisch element
ID
981143
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981143

Beschrijving

De Spaanse omwalling kon in eerste instantie via werfbegeleiding over een lengte van 6,5m geregistreerd worden. 

Bij de archeologische opgraving werd de stadmuur over een lengte van ca. 22m geregistreerd. De breedte kon tot 2,6m geregistreerd worden, de oostelijke rand kon niet worden bereikt binnen het projectgebied. Er werden 4 steunberen geregistreerd van 4m lang en 1,7m breed.
De muur was bewaard vanaf een diepte van +5,49m TAW. De onderkant van de muur kon plaatselijk bereikt worden op ca. +2,60m TAW.

Opmerkelijk is dat onder de muur een donker bruin lemig pakket werd vastgesteld dat ook reeds parallel aan de muur als een soort insteek werd geregistreerd. Dit pakket behoort na onder meer vergelijking met de site aan het Blauwtorenplein mogelijk tot een oudere gracht, mogelijk teruggaand tot de middeleeuwse omwalling. Een 14C-datering op het organisch materiaal (stro) in de lemige laag geeft echter een datering niet ouder dan de 16de eeuw. 

Verder werden nog 4 bakstenen waterputten uit de 19de eeuw aangetroffen. 


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Spaanse omwalling

Datering: 16de eeuw
Typologie: stadsomwallingen
Gebeurtenis:

Waterputten

Datering: 19de eeuw
Typologie: waterputten
Gebeurtenis:

Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Antwerpen


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Teniersplaats [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981143 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.