waarneming

Molekensstraat

archeologisch element
ID
981154
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981154

Beschrijving

Na de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek blijkt dat het projectgebied geen archeologisch interessante sporen bevatte. De meeste aangetroffen sporen, bestaande uit 12 kuilen, 4 greppelsegmenten, 3 funderingen van muurresten en 2 paalsporen lijken op basis van hun morfologische kenmerken in de nieuwste tijd te dateren.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  : 10-03-2021

Grondsporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: greppels, kuilen, muurresten, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molekensstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981154 (Geraadpleegd op 13-06-2021)