waarneming

Limberg

archeologisch element
ID
981169
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981169

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7082
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Proefsleuvenonderzoek if.v. het verkavelen van gronden.
Op de percelen zijn houtskoolmeilers en nederzettingssporen aangetroffen. 


Auteurs: Verhaert, Alde; Cosyns, Peter
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aardewerk

Datering: late ijzertijd (oosten), nieuwe tijd, nieuwste tijd, Vroeg-Romeinse tijd
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Gracht

Datering: 16de eeuw, 17de eeuw
Typologie: greppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
16de-17de eeuwse greppel, de exacte functie is niet duidelijk.

Hoeve

Datering: 18de eeuw, 19de eeuw
Typologie: hoeven, waterputten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Het proefsleuvenonderzoek heeft geen sporen of aanwijzingen van de langgerekte hoeve zelf aan het licht
gebracht, maar wel een paar 18de en 19de eeuwse structuren in de noordoostelijke zone waar die langgerekte
hoeve wordt gesitueerd op basis van oude kaarten.

Houtskoolmeilers

Datering: late middeleeuwen
Typologie: meilers
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vier circulaire houtskoolmeilers.

Metalen objecten

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: munten
Context: akkerlagen, plaggenbodems
Materiaal: brons, ijzer, koper
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Onderzoek met een metaaldetector leverde 56 objecten waaronder munten, musketkogels, een verzilverde knoop, kanonskogel, objecten in koper(legering), lood, ijzer en brons.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Limberg [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981169 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.