waarneming

Koning Boudewijnstraat

archeologisch element
ID
981172
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981172

Beschrijving

Tijdens het bodemonderzoek werd in geen enkele boring een goed bewaarde bodem aangetroffen. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek wijzen niet op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats binnen het huidige projectgebied. Er werd enkel een percelleringsgracht aangetroffen die al werd gekarteerd op 19de -eeuwse kaarten.


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Percellering

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koning Boudewijnstraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981172 (Geraadpleegd op )