waarneming

Koning Boudewijnstraat

archeologisch element
ID
981172
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981172

Beschrijving

Tijdens het bodemonderzoek werd in geen enkele boring een goed bewaarde bodem aangetroffen. De resultaten van het proefsleuvenonderzoek wijzen niet op de aanwezigheid van een archeologische vindplaats binnen het huidige projectgebied. Er werd enkel een percelleringsgracht aangetroffen die al werd gekarteerd op 19de -eeuwse kaarten.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Ruben Willaert nv

Percellering

Datering: 19de eeuw
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Koning Boudewijnstraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981172 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.