waarneming

Condédreef

archeologisch element
ID
981176
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981176

Beschrijving

Uit de bodemkundige profielen blijkt dat de originele bodemopbouw binnen het projectgebied bestaat uit een A-colluvium-C sequentie, welke vrij goed bewaard is. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werden 11 relevante archeologische sporen aangetroffen. Het betreft een vermoedelijk brandrestengraf en 10 houtskoolrijke kuilen. Er werden geen vondsten aangetroffen. De functie en datering blijven onduidelijk. Het is wel duidelijk dat deze concentratie van sporen de neerslag is van menselijke aanwezigheid. Op basis van de vulling kunnen deze waarschijnlijk gelijktijdig gedateerd worden. Uit vergelijking met gelijkaardige sites kan het vermoedelijk brandrestengraf mogelijks als Romeins beschouwd worden.


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Brandrestengraf

Datering: Romeinse tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Houtskoolrijke kuilen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Condédreef [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981176 (Geraadpleegd op )