waarneming

Kerkhovensesteenweg 472

archeologisch element
ID
981182
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981182

Beschrijving

Op basis van het landschappelijk booronderzoek kan worden vastgesteld dat de bodem ter hoogte van het projectgebied niet volledig overeenkomt met wat de bodemkaart weergeeft. In geen enkele boring is de verwachte ijzer en/of humus B horizont aangetroffen. Er werden vier sporen aangetroffen die in eerste instantie als archeologische sporen werden geïnterpreteerd. Twee sporen bestonden uit veen in de buurt van veenafzettingen en werden na het plaatsen van de coupe geïnterpreteerd als natuurlijke sporen. De overige twee sporen waren ondiepe kuilen met restjes houtskool. Er werden geen vondsten in aangetroffen die kunnen helpen bij een eventuele datering.


Auteurs :  ABO NV
Datum  : 16-03-2021

Grondsporen

Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkhovensesteenweg 472 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981182 (Geraadpleegd op 14-06-2021)