waarneming

Denen 169

archeologisch element
ID
981214
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981214

Beschrijving

Tijdens het bodemonderzoek werd in geen enkele boring een goed bewaarde bodem aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek werd slechts één relevant en antropogeen spoor aangesneden, een gracht in het zuidwesten van het plangebied die geen datering heeft opgeleverd.


Auteurs :  BAAC bvba Vlaanderen
Datum  : 22-03-2021

Gracht

Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Denen 169 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981214 (Geraadpleegd op 24-06-2021)