waarneming

Staatsbaan 67-69

archeologisch element
ID
981216
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981216

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek was het mogelijk om 2 sedimentaire eenheden en 3 bodemtypen te identificeren. Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden geen indicatoren voor (prehistorische) vondstspreidingen aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn verschillende clusters met paalsporen aangetroffen, deze maken wellicht deel uit van grotere structuren (hoofd- of bijgebouwen). Op basis van enkele vondsten wordt een Romeinse datering verwacht, maar het kan ook dat een deel van de sporen eerder middeleeuws is. Er is ook een gracht aangetroffen waarin gedraaid aardewerk voor kwam dat wellicht Romeins is van datering. Aan de zuidelijke zijde komen sporen voor die wijzen op de aanwezigheid van een wegtracé. Vondsten geven aan dat dit in de nieuwe tijd dateert.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba, GATE
Datum  : 22-03-2021

Paalsporen

Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Gracht

Datering: Romeinse tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Wegtracé

Datering: nieuwe tijd
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Staatsbaan 67-69 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981216 (Geraadpleegd op 24-06-2021)