waarneming

Staatsbaan 67-69

archeologisch element
ID
981216
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981216

Beschrijving

Tijdens het landschappelijk booronderzoek was het mogelijk om 2 sedimentaire eenheden en 3 bodemtypen te identificeren. Tijdens het verkennend archeologisch booronderzoek werden geen indicatoren voor (prehistorische) vondstspreidingen aangetroffen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn verschillende clusters met paalsporen aangetroffen, deze maken wellicht deel uit van grotere structuren (hoofd- of bijgebouwen). Op basis van enkele vondsten wordt een Romeinse datering verwacht, maar het kan ook dat een deel van de sporen eerder middeleeuws is. Er is ook een gracht aangetroffen waarin gedraaid aardewerk voor kwam dat wellicht Romeins is van datering. Aan de zuidelijke zijde komen sporen voor die wijzen op de aanwezigheid van een wegtracé. Vondsten geven aan dat dit in de nieuwe tijd dateert.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: De Logi & Hoorne bvba; GATE

Gracht

Datering: Romeinse tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Paalsporen

Typologie: paalsporen
Gebeurtenis:

Wegtracé

Datering: nieuwe tijd
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Staatsbaan 67-69 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981216 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.