waarneming

Merelbeke Fraterstraat 212

archeologisch element
ID
981223
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981223

Beschrijving

De site evolueerde later van een mottesite naar een site met walgracht. Het proefsleuvenonderzoek leverde alleen bewijs van de 18de-eeuwse walgracht waarbinnen zich enkele oudere greppels en grachten bevonden. Eén van die grachten zou laatmiddeleeuws dateren. Andere nederzettingssporen werden niet aangetroffen. Hierdoor werd niet meer ingezet op verder onderzoek in de vorm van een opgraving.


Auteurs: Zeebroek, Inge
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Laatmiddeleeuwse greppel

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Er bevonden zich nog een aantal greppels en grachten met gelijkaardige oriëntatie op het terrein. Eén ervan bevatte aardewerk dat werd gedateerd in de 13de-14de eeuw.

Walgracht

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: walgrachten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
De walgracht, met verschillende gelaagdheden, werd in de 19de eeuw opgevuld. Ze mat nog 8 meter in oppervlak bovenaan en had een bewaard vullingspakket van 1,4 meter.


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Merelbeke Fraterstraat 212 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981223 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.