waarneming

Hoveniersstraat 15

archeologisch element
ID
981225
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981225

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7064
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Archeologisch vooronderzoek d.m.v. landschappelijke en verkennende boringen, gevolgd door een proefsleuvenonderzoek.
Op het terrein is plaatselijk een B-horizont aangetroffen, in deze zone is verkennend geboord. Er is geen steentijdartefactensite teruggevonden.
Het proefsleuvenonderzoek leverde enkel perceelsgrachten op.


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: J. Verrijckt bvba

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hoveniersstraat 15 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981225 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.