waarneming

Hoveniersstraat 15

archeologisch element
ID
981225
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981225

Beschrijving

Archeologisch vooronderzoek d.m.v. landschappelijke en verkennende boringen, gevolgd door een proefsleuvenonderzoek.
Op het terrein is plaatselijk een B-horizont aangetroffen, in deze zone is verkennend geboord. Er is geen steentijdartefactensite teruggevonden.
Het proefsleuvenonderzoek leverde enkel perceelsgrachten op.


Auteurs :  J. Verrijckt bvba, Verhaert, Alde
Datum  :

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoveniersstraat 15 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981225 (Geraadpleegd op )