waarneming

Papestraat

archeologisch element
ID
981237
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981237

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als gebied geen archeologie, gewestelijk Gebied 7384
    Deze aanduiding is geldig sinds

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde geen relevante archeologische sporen op. Het terrein kenmerkte zich grotendeels door de aanwezigheid van recente verstoringen te linken aan de voormalige bebouwing, waaronder puinkuilen, nutsleidingen (afvoerbuizen, …). Ook in de onverstoorde delen werden geen archeologische sporen aangetroffen.


Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Acke & Bracke bvba

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Papestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981237 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.