waarneming

Papestraat

archeologisch element
ID
981237
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981237

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde geen relevante archeologische sporen op. Het terrein kenmerkte zich grotendeels door de aanwezigheid van recente verstoringen te linken aan de voormalige bebouwing, waaronder puinkuilen, nutsleidingen (afvoerbuizen, …). Ook in de onverstoorde delen werden geen archeologische sporen aangetroffen.


Auteurs :  Acke & Bracke bvba
Datum  : 24-03-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Papestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981237 (Geraadpleegd op 13-06-2021)