waarneming

Gent knooppunt R4-09

archeologisch element
ID
981244
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981244

Beschrijving

Gezien in de landschappelijke boringen een lemige zandbodem met textuur B horizont werd aangetroffen, werd overgegaan tot verkennend booronderzoek. Dit onderzoek leverde in 4 boormonsters 7 vuursteenindicatoren op, echter te verweerd en te klein om te determineren en te dateren.
Rond de 4 positieve boorpunten werden 31 waarderende boringen gezet die echter geen extra indicatoren opleverden.
De proefsleuven leverden 14 sporen op, opgesplitst in paalkuilen, kuilen en greppels. Er werd ook veel verstoring vastgesteld.


Auteurs :  Zeebroek, Inge
Datum  : 24-03-2021

Lithische artefacten

Datering: steentijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Materiaal: lithisch materiaal
Gebeurtenis:

Ongedateerde sporen

Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

19de-eeuwse greppel

Datering: 19de eeuw
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Eén greppel komt overeen met een perceelsgrens aangeduid op de Atlas der Buurtwegen en de Poppkaart.


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gent knooppunt R4-09 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981244 (Geraadpleegd op 24-06-2021)