waarneming

Gentseweg-Vijfseweg

archeologisch element
ID
981253
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981253

Beschrijving

Uit het landschappelijk booronderzoek werd duidelijk dat er relatief gave bodemprofielen aanwezig zijn. Er waren geen directe indicatoren voor de aanwezigheid van een steentijdartefactensite. Het proefsleuvenonderzoek bracht elf archeologische sporen/structuren, bestaande uit een gracht, drie greppels, twee kuilen en vijf paalsporen aan het licht. In het noordelijke deel van het projectgebied werden enkele paalkuilen aangetroffen,vermoedelijk gerelateerd aan een gebouwstructuur; met name een vierpalige spieker. Het oostelijke deel van het terrein bracht de meeste sporen aan het licht. In dit gebied werd mogelijks de grens van een bewoningsareaal of zone met andere functie aangesneden, daterend tussen de late bronstijd en Romeinse periode. Een vaag en ondiep lijnspoor en een paalspoor konden, op basis van oa. hun vulling, niet aan de andere sporen in deze zone gelinkt worden. De aangetroffen (post)middeleeuwse gracht in het oosten van het projectgebied is mogelijks een restant gerelateerd aan de wegenis (of een voorloper) die door het projectgebied liep, deze weg werd waargenomen op de historische kaarten vanaf de Ferrariskaart tot en met de Poppkaart. Een van de kuilen is recent.


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

(Sub)recent spoor

Datering: nieuwste tijd
Typologie: kuilen
Gebeurtenis:

Late bronstijd/Romeinse sporen

Datering: late bronstijd, Romeinse tijd
Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Late/post middeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen, nieuwe tijd
Typologie: grachten (infrastructuur)
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Ongedateerde sporen

Typologie: greppels, kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gentseweg-Vijfseweg [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981253 (Geraadpleegd op )