waarneming

Ronsesestraat

archeologisch element
ID
981263
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981263

Beschrijving

Naar aanleiding van de herinrichting van de weg werd een landschappelijk booronderzoek uitgevoerd. Daaruit werden 4 deelgebieden geselecteerd met een steentijdpotentieel. Dit is deelgebied 3. Er werden geen relevante vondsten gedaan. 


Bron     : PRAET M. en BROECKMANS D., 2019: Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de Ronsesestraat te Brakel (prov. OostVlaanderen), ABO Archeologische Rapporten 981, Gent
Auteurs :  Lemay, Nancy
Datum  : 25-03-2021

Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ronsesestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981263 (Geraadpleegd op 14-06-2021)