waarneming

Ronsesestraat

archeologisch element
ID
981264
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981264

Beschrijving

Naar aanleiding van de herinrichting van de weg werd een landschappelijk bodemonderzoek uitgevoerd. Daarbij werden 4 deelgebieden geselecteerd met een potentieel voor steentijdsites. Dit is deelgebied 4. Hier werd slechts 1 chip aangetroffen. 


Bron     : PRAET M. en BROECKMANS D. 2019: Archeologische evaluatie van het bodemarchief aan de Ronsesestraat te Brakel (prov. OostVlaanderen), ABO Archeologische Rapporten 981, Gent
Auteurs :  Lemay, Nancy
Datum  : 25-03-2021

Vondsten

Materiaal: vuursteen
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ronsesestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981264 (Geraadpleegd op 13-06-2021)