waarneming

Ebergiste de Deynestraat

archeologisch element
ID
981280
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981280

Beschrijving

Het landschappelijk booronderzoek duidde op de aanwezigheid van een grotendeels intacte bewaarde bodem met een onverstoorde bodemopbouw. Het archeologisch vooronderzoek bracht een beperkte hoeveelheid archeologische sporen uit verschillende perioden aan het licht. Het oudste spoor is een greppel die de volledige westelijke zone, van het noordwesten naar het zuidoosten, doorsnijdt. In het westen werden enkele scherven ingezameld die kenmerken vertonen van (laat-/finaal-) neolithisch aardewerk. Met de nodige voorzichtigheid wordt deze greppel daarom in het neolithicum gedateerd. Een middeleeuwse greppel en verschillende postmiddeleeuwse afwateringsgreppels werden als off-site fenomenen geĆÆnterpreteerd.


Auteurs :  MONUMENT - VANDEKERCKHOVE
Datum  :

(Laat) middeleeuwse sporen

Datering: late middeleeuwen
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Neolitische sporen

Datering: finaalneolithicum, laatneolithicum
Typologie: greppels
Materiaal: aardewerk
Gebeurtenis:

Postmiddeleeuwse sporen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: afwateringsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ebergiste de Deynestraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981280 (Geraadpleegd op )