waarneming

Oude Mechelsestraat 4A-4B

archeologisch geheel
ID
981282
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981282

Beschrijving

Bij archeologisch onderzoek ontdekte men een zeer ondiep en relatief vaag greppelspoor dat de richting van een persceelscheiding zichtbaar in de Atlas der Buurtwegen volgt. De greppel bestaat uit lichtgrijsbruin zwak humeuze leem zonder bijmenging en werd slechts in 1 sleuf aangetroffen. ij het opschaven verdween het geleidelijk. Het was dus maar 2 à 4 cm diep.


Auteurs :  van de Konijnenburg, Rik
Datum  : 13-04-2021

Greppel Nieuwste tijd

Datering: nieuwste tijd
Typologie: perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Mechelsestraat 4A-4B [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981282 (Geraadpleegd op 24-06-2021)