waarneming

Robert Vandammestraat naast nummer 127

archeologisch element
ID
981286
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981286

Beschrijving

In 2018 werd door de gemeentelijk archeoloog van Koksijde een toevalsvondst gemeld voor het terrein ten westen van Koksijde, Robert Vandammestraat 127, dat in beheer is van Agentschap Natuur en Bos. Er waren talrijke vondsten opgemerkt, verspreid aan het oppervlak. “Het betreft vooral aardewerk (fragmenten van pan, kruik/kan en kogelpot in lokaal/regionaal vervaardigd grijs, rood en rood geglazuurd aardewerk; Siegburg en later steengoed), natuursteen (o.a. keien en bouwfragmenten in veldsteen), baksteen, daktegelfragmenten, vloertegelfragmenten en voedselresten zoals botmateriaal (vnl. zoogdierbot) en schelpen (vnl. slijkgaper, kokkel). Het vondstmateriaal dateert uit de 14de-16de eeuw, en is niet ouder dan de (late) 13de eeuw.” Verder werd meegegeven dat “de site zich bevindt in de duinen en aanvankelijk begraven lag onder duinzand. Momenteel betreft het een begroeide zandvlakte met dagzomende organisch rijke oppervlakken. Opvallend is de soortenrijkdom in de vegetatie met heel wat ongewone plantensoorten (vnl. cypra- en juncaceae zoals Duinzegge en Cyprus longus) die wijzen op de aanwezigheid van een fossiele zaadbank in de ondergrond. Sommige soorten komen momenteel zelfs enkel voor in mediterraan gebied.”

De densiteit aan oppervlaktevondsten is opvallend. Behalve wat natuursteenfragmenten en keramisch bouwmateriaal (dakpan, tegel, rioolbuis) werden 339 aardewerkscherven ingezameld: 252 scherven grijs aardewerk, 69 scherven rood aardewerk, twee scherven hoogversierd en 16 scherven steengoed (Siegburg, Raeren, Bouffioulx, Rijnlands met zoutglazuur). Van het aardewerk dat met zekerheid gedateerd kan worden, kan het overgrote deel geplaatst worden in de 14de eeuw (27 fragmenten) en in de 15de eeuw (25 fragmenten). Vooral het 14de-eeuwse aardewerk is verspreid over de hele zone; het 15de-eeuwse materiaal zit geconcentreerd in enkele zones. Toch is er ook een oudere component aanwezig, met een 10-tal fragmenten die zeker in de 13de eeuw kunnen geplaatst worden, en twee scherven die zelfs in de 12de eeuw thuishoren.

Dit vondstmateriaal kan gelinkt worden aan een vindplaats die in 2008 werd onderzocht door Marc Dewilde, eveneens naar aanleiding van een vondstmelding, in de aanpalende zone net ten zuiden van het geprospecteerde terrein (https://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/ROEV/65/ROEV0065-001.pdf). Bij het graven van poelen werd toen een humeuze oude bodem aangesneden waarin archeologische sporen aan het licht kwamen. De zeer summiere constructieresten waren afkomstig van een gebouw in vakwerk op een bakstenen basis met een min of meer centrale haard en een haaks aangebouwde vleugel. Dit geheel kon gedateerd worden in de 15de eeuw. Verder kwamen er op enkele plaatsen ook parallelle en haakse greppels aan het licht die als de afbakening van middeleeuwse duinenakkertjes herkend werden. De vondsten uit deze greppels gingen terug tot de 13de eeuw. Het laatmiddeleeuwse niveau geraakte naderhand overstoven waarna er een nieuwe bodem bovenop werd gevormd. Dit kan gelinkt worden aan de geschiedenis van de Duinenabdij. Deze werd in het derde kwart van de 16de eeuw verlaten, onder andere doordat de ‘Hoge Blekker’ duin het complex verzwolg. Reeds op het einde van de 15de eeuw zouden er reeds problemen zijn geweest met zandverstuivingen en verhoging van de grondwatertafel. De oppervlaktevondsten uit 2018 zijn duidelijk gelinkt met de vindplaats uit 2008. Aangezien de vondstmelding in 2008 gebeurde naar aanleiding van de aanleg van poelen, is het logisch dat er in 2018 in deze zone geen vondsten meer zijn opgemerkt.

 


Auteurs: Vanhoutte, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Laatmiddeleeuwse vondsten

Datering: 12de eeuw, late middeleeuwen
Typologie: bouwmaterialen, vaatwerk, vondstenconcentraties
Context: kustduinen
Materiaal: aardewerk, bot (dierlijk), natuursteen, schelp, steengoed
Gebeurtenis:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Robert Vandammestraat naast nummer 127 [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981286 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.