waarneming

Sint-Annastraat

archeologisch element
ID
981296
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981296

Beschrijving

Het proefsleuvenonderzoek leverde een aantal drainagegreppels op. Het zijn 10 tot 15 cm brede, ondiepe (5 tot 8 cm), zeer rechtlijnige sporen. De vulling bestaat uit grijze tot donkergrijze grond aansluitend bij de bovenliggende ploeglaag.
In de zuidelijke helft van het terrein werden twee parallel lopende, oost-west georiënteerde greppels geregistreerd. De vulling bestaat uit grijsbruine grond met zeer veel wortelresten. 
In het zuidelijke deel van proefsleuf 1 werden twee brede greppels aangetroffen De vulling bestond uit grijze tot donkergrijze grond die aansluit bij de bovenliggende ploeglaag. De vulling bevatte brokstukken van baksteen waarbij één fragment van een zogenaamde snelbouwbrik, wat wijst op een recente opvulling. De greppels lopen parallel aan een perceelscheiding ingetekend op de Atlas der Buurtwegen.


Auteurs :  Arts, Annick
Datum  :

Greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: afwateringsgreppels, greppels, perceelsgreppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Sint-Annastraat [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981296 (Geraadpleegd op )