waarneming

Oude Dorpsweg 106-108

archeologisch element
ID
981307
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981307

Beschrijving

Uit het landschappelijk booronderzoek is gebleken dat er geen goed bewaard bodemprofiel aanwezig was. Het proefsleuvenonderzoek heeft aangetoond dat binnen het projectgebied het archeologisch leesbare niveau nog bewaard is onder de ploeglaag. Op basis van vorm, vulling en inclusies konden in totaal 48 sporen worden benoemd. De kuilen, paalsporen, greppels en grachten wijzen op de aanwezigheid van een nederzettingscontext binnen het onderzoeksgebied. Door het ontbreken van vondstmateriaal is een datering voorlopig moeilijk te geven. In het noordoosten werden echter enkele grachten en greppels aangetroffen die op basis van historische kaarten in de vroegmoderne periode kunnen geplaatst worden . 


Auteurs :  Ruben Willaert nv
Datum  :

Grondsporen

Typologie: grachten (infrastructuur), greppels, kuilen, paalsporen
Gebeurtenis:

Vroegmoderne sporen

Datering: nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Dorpsweg 106-108 [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981307 (Geraadpleegd op )