waarneming

Frederik De Merodestraat

archeologisch element
ID
981309
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981309

Beschrijving

Er zijn 58 spoornummers toegekend, het gaat voornamelijk om ophogings- en puinlagen en funderings- en muurelementen die in verband staan met de 16de-19de eeuwse bouwfasen van Huis Cadix. Verschillende vloerniveaus zijn geregistreerd.


Auteurs: Verhaert, Alde
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: MONUMENT - VANDEKERCKHOVE

Funderingen en muren

Datering: 19de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: muurresten
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Funderingen uit baksteen en natuursteen en muren uit baksteen. Ze behoren tot de oudere bouwfasen van Huis Cadix.

Kuilen

Datering: nieuwe tijd
Typologie: afvalkuilen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Afvalkuilen en puinkuilen met bouwmateriaal

Lagen en ophogingspakketten

Datering: nieuwe tijd
Typologie: puinlagen
Gebeurtenis:

Vloeren

Datering: 19de eeuw, nieuwe tijd
Typologie: vloeren
Materiaal: steen
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Vloeren uit baksteen, natuursteen, rood en grijs bakkende vloertegels, aangelegd in visgraatmotief of dambordpatroon.

Vondsten

Datering: nieuwe tijd
Typologie: bouwmaterialen
Materiaal: aardewerk, bot (menselijk), glas, pijpaarde
Gebeurtenis:

Beschrijving:
Tijdens het vooronderzoek zijn verschillende fragmenten van bouwmateriaal zoals baksteen, golfpannen, vloertegels en moulures ingezameld. Het aardewerk bestond uit geglazuurd rood gebakken aardewerk, grijs gebakken aardewerk, steengoed en pijpaardewerk. Daarnaast zijn ook een bronzen vingerhoedje, nagels, een pijpsteeltje, flessenhals en knikker ingezameld. In één werkput is menselijk botmateriaal aangetroffen, het bevond zich ex situ.


Relaties

  • Is deel van
    Historische stadskern van Mechelen

  • Is deel van
    Huis Cadix

  • Is gerelateerd aan
    Cadix - Frederik de Merodestraat 41-43


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Frederik De Merodestraat [online], https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981309 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.