waarneming

Kortrijksesteenweg (1061-1081)

archeologisch element
ID
981310
URI
https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981310

Beschrijving

Na de uitvoering van het proefsleuvenonderzoek bleek dat er zich binnen het projectgebied geen archeologische relevante sporen bevonden. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn voornamelijk resten uit recentere periodes aangetroffen. Het gaat zowel om resten van de aanleg en afbraak van de voormalige bebouwing op het terrein, net als enkele recente losse kuilen die gespreid over het terrein voorkomen, en verschillende greppels en grachten met NNO-ZZW-oriëntatie die grotendeels aan verschillende nutsvoorzieningen kunnen gelieerd worden. De oudst aangetroffen sporen kunnen in verband worden gebracht met grachtstructuren uit de nieuwe en/of nieuwste tijd, die bovendien kunnen gekoppeld worden aan structuren gekend van de historische kaarten en orthofoto’s.


Auteurs :  De Logi & Hoorne bvba
Datum  :

Grachten en greppels

Datering: nieuwe tijd, nieuwste tijd
Typologie: grachten (infrastructuur), greppels
Gebeurtenis:

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kortrijksesteenweg (1061-1081) [online] https://id.erfgoed.net/waarnemingen/981310 (Geraadpleegd op )